DỊCH VỤ KHO VẬN

 • Kho thường chung
 • Kho thường độc lập
 • Kho mát chung
 • Lưu kho hàng thực phẩm, điện tử, hàng tài liệu, hàng hóa đặc biệt….
 • Hệ thống PCCC
 • Hệ thống camera giám sát 24/24
 •  Bảo vệ vòng ngoài 24/24
 •  Bảo hiểm kho hàng
 •  Hệ thống giá kệ chuyên nghiệp
 •  Nhân sự chuyên nghiệp, quy trình quản lý hàng hóa tiêu chuẩn;
 •  Phần mềm quản lý kho hàng
 •  Xe nâng điện, nâng tay, pallet….