DỊCH VỤ TỰ QUẢN

  • Kho tự quản là mô hình kho lưu trữ để phục vụ cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thuê không gian lưu trữ hàng hóa và tự quản lý hàng hóa. Diện tích là không giới hạn tùy thuộc vào nhu cầu của người thuê và sự tổ chức của đơn vị cho thuê kho. Các kho có cách bố trí gần như tương đồng, được ngăn các với nhau bởi các vách ngăn chắc chắn, đảm bảo không có sự xâm nhập nào khác ngoài chủ thuê kho.

  • Dịch vụ kho tự quản của công ty có đa dạng diện tích cho khách hàng chọn lựa từ 100m2, 200m2, 500m2 đến 1000m2. Tất cả kho hàng đều nằm tại vị trí giao thông thuận lợi, container ra vào 24/24. Với kho tự quản khách hàng được giao toàn quyền quản lý, bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho.